O firmieData-Polis jest istniejącą od 2010 roku agencją badawczą oferującą kompleksowe przeprowadzanie badań marketingowych i społecznych za pomocą metod zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Zdobyte doświadczenie pozwala nam na efektywne i profesjonalne wykonywanie projektów, zwłaszcza w ramach dziedzin i obszarów takich jak:

 • określanie zapotrzebowania na usługi: zarówno w sferze publicznej, jak i w sektorze prywatnym,
 • mierzenie jakości obsługi oraz badanie satysfakcji Klientów,
 • prognozy i analizy ekonomiczne, demograficzne i społeczne,
 • zagadnienia szeroko pojętego rynku pracy
 • badania postaw i opinii.


Naszym klientom jesteśmy w stanie zaproponować przygotowanie i przeprowadzenie kompletnego procesu badawczo-analitycznego, wspartego dużym doświadczeniem oraz bogatą wiedzą teoretyczną.

Jakikolwiek temat badań nie stanowi dla nas problemu realizacyjnego - obszerny wachlarz doświadczeń oraz szerokie spektrum zainteresowań czyni nas otwartymi na dowolne zagadnienia problemowe.

ZespółData-Polis jest przedsiębiorstwem opartym na kompetencjach i doświadczeniu Badaczy współpracujących z firmą. Stawiamy głównie na młodość - nie tylko w zakresie kadry, ale również w kwestiach badawczo-metodologicznych.


Innowacyjne techniki, niekonwencjonalne podeście do tematu i problemu badawczego, a przede wszystkim śmiałe wykorzystywanie metod związanych z postępem technologicznym to cechy, które wyróżniają nas na tle konkurencji. Poza nowatorskim podejściem, nasi Klienci mogą ponadto liczyć na tradycyjną solidność i rzetelność, a także dostępność i konkurencyjność cenową.


Główną zaletą zespołu badawczego jest połączenie kompetencji i kwalifikacji pochodzących z różnych dziedzin: począwszy od umiejętności i kompetencji zdobytych na kierunkach społecznych, po "twarde" kwalifikacje w ramach analiz statystycznych i technologii informacyjnych.


Trzon zespołu stanowią osoby wykształcone w następujących obszarach:


 • nauki społeczne (absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku socjologia i filozofia) - osoby specjalizujące się w tworzeniu metodologii i raportów badawczych, a także przeprowadzaniu analiz statystycznych.
 • technologie informacyjne (IT) (absolwenci Politechniki Poznańskiej) - osoby specjalizujące się w tworzeniu nowoczesnych i zaawansowanych narzędzi z użyciem informatyki i telekomunikacji.


W skład zespołu wchodzą również absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pełnią oni rolę konsultantów w projektach związanych z obszarem działania placówek aptecznych (farmacja) i medycznych.

Oferta dla biznesuZdajemy sobie sprawę, że dzięki wynikom przeprowadzonych badań chcą Państwo usprawnić działanie firmy, zwiększyć jej obroty oraz wyprzedzić konkurencję. Każdorazowo przykładamy najwyższą wagę do jakości przeprowadzanych przez nas badań i analiz. Dbając o najwyższe wskaźniki trafności i rzetelności stosowanych przez nas narzędzi (bardzo często autorskich - innowacyjnych i kreatywnych) na bieżąco monitorujemy je za pomocą profesjonalnego oprogramowania statystycznego.


Wykorzystujemy różne metody badań: bezpośrednie, on-line oraz telefoniczne.


Naszym klientom oferujemy:


 • Przeprowadzenie badań oceniających lokalizację aktualnych i nowych placówek (m.in. apteki, przedszkola i placówki edukacyjne, sklepy i inne punkty usługowe) - dzięki połączeniu wielu metod i technik badawczych jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić potencjalną wielkość liczby Państwa klientów (w oparciu o dane demograficzne, wyniki przeprowadzonych badań bezpośrednich oraz analizę konkurencji). Dzięki temu możemy w sposób wymierny ocenić opłacalność Państwa inwestycji w ramach rozwoju sieci placówek oraz określić zapotrzebowania na usługi.
 • Przeprowadzanie prognoz społeczno-ekonomicznych - dzięki naukowym metodom jesteśmy w stanie określić zapotrzebowanie na usługi (np. edukacja, ochrona zdrowia) w długiej perspektywie czasowej, co wpływa na Państwa strategiczne decyzje.
 • Pomiary jakości obsługi oraz badanie satysfakcji Klientów - przeprowadzane w sposób bezpośredni (badania papierowe PAPI, badania telefoniczne CATI, indywidualne wywiady pogłębione IDI oraz zogniskowane wywiady grupowe FGI) lub z użyciem nowoczesnych technologii informatycznych (badania on-line CAWI, badania z użyciem smartfonów).
 • Przeprowadzamy kompleksowe badania rynku pracy - specjalizujemy się w określaniu zapotrzebowania na pracowników na dowolnym rynku (lokalnym, regionalnym). Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii jesteśmy w stanie określić zarówno podaż, jak i popyt na poszczególne kwalifikacje, kompetencje i umiejętności. Przeprowadzamy zarówno badania bezpośrednie, jak i posługujemy się danymi zastanymi (np. badania analizujące treść ofert pracy na pełnych próbach).

Oferta dla sfery naukiStudentom i pracownikom naukowym oferujemy kompleksową pomoc w tworzeniu prac dyplomowych, polegającą na fachowym doradztwie i wykonawstwie skupionym na zagadnieniach metodologicznych-realizacyjnych w takich kwestiach jak:


 • sposób doboru próby badawczej,
 • konstrukcja narzędzi badawczych,
 • realizacja badania pilotażowego oraz badań właściwych (metody ilościowe, jak i jakościowe),
 • analizy i testy statystyczne.


Osoby chętne do współpracy zachęcamy do korzystania zarówno z kompleksowych badań całościowych, jak i pojedynczych elementów.

Kontakt

Data-Polis Michał Morchat
ul. Paderewskiego 15
62-020 Swarzędz
NIP: 777-257-06-98
tel. 691-350-991
e-mail: biuro@data-polis.pl

2010 - 2015 © data-polis.pl

Data-polis | Agencja badawcza | Badania marketingowe | Aplikacje internetowe | Badanie postaw i opinii | Działalność podmiotów sektora publicznego | Swarzędz - Poznań